Test Management

 

Vi udfører testopgaver hvor teknik og IT typisk spiller sammen.

Opgaver spænder fra at opstiller regler for test til at styre og gennemføre tests.

 

Indenfor test hører også efter vores mening - versionskontrol og viden om hvordan en ændring kan påvirke systemerne.

 

Strukturerede tests hvor det er muligt at genskabe fejl eller kontrollere at systemerne virker korrekt er at foretrække.

Det er dog ikke altid muligt, at systematisere så genskabelse kan gennemføres altid. Derfor kan stadig være godt at stile derefter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp kunden til

 

 

 

 

 

Lean og

Six Sigma

løser ikke

alle problemer.